Slovník pojmů

Zde najdete vysvětlení nejčastějších pojmů, se kterými se setkáte na webu naší galerie. 

B

Blindrám
Napínací rám obrazu sloužící jako konstrukční opora malířského plátna. Je označován také jako „slepý rám“, protože zůstává skryt pod plátnem a je patrný jen na zadní straně obrazu.

C

Cínový reliéf
Reliéf je plastické výtvarné dílo, které vystupuje z plochy pozadí. Může být ornamentální nebo figurální a může sloužit k výzdobě staveb, pomníků, náhrobků, ale také uměleckých předmětů. Patří k nejstarším formám sochařství. Cínový reliéf je reliéf vytvořený formou lití směsi měkkých kovů do negativní formy. Olbram Zoubek pro své cínové reliéfy používal směs olova, cínu a tzv. liteřiny – kovu, ze kterého se v minulosti odlévali písmena pro tisk novin.

F

Fotografie kolorovaná
Kolorování nebo ruční kolorování označuje některou z mnoha metod ručně přidávané barvy do černobílé fotografie nebo jiného obrázku (například černobílý film) pro zvýšení jeho realistické podoby. Typicky se používají vodové barvy, oleje a další druhy barev, které se aplikují na povrch pomocí štětce, prsty, tamponem či sprejem.

Frotáž
Frotáž (z francouzského Frotter – třít, drhnout, natírat) je umělecká technika kopírování, resp. přenášení reliéfní struktury na papír. Je možné frotáž udělat třeba tužkou tak, že si pod papír položíte minci a jezdíte přes ni tužkou a vznikne vám frotáž mince. Tedy papír se položí na motiv a přes papír se jezdí válečkem namočeným v tiskařské barvě.

K