Slovník pojmů

Zde najdete vysvětlení nejčastějších pojmů, se kterými se setkáte na webu naší galerie. 

B

Blindrám
Napínací rám obrazu slouží jako konstrukční opora malířského plátna. Je označován také jako „slepý rám“, protože zůstává skryt pod plátnem a je patrný jen na zadní straně obrazu.

C

Cínový reliéf
Reliéf je plastické výtvarné dílo, které vystupuje z plochy pozadí. Může být ornamentální nebo figurální a může sloužit k výzdobě staveb, pomníků, náhrobků, ale také uměleckých předmětů. Patří k nejstarším formám sochařství. Cínový reliéf je reliéf vytvořený formou lití směsi měkkých kovů do negativní formy. Olbram Zoubek pro své cínové reliéfy používal směs Olova, cínu a tzv. liteřiny – kovu, ze kterého se v minulosti odlévali písmena pro tisk novin.

F

Fotografie kolorovaná
Kolorování nebo ruční kolorování označuje některou z mnoha metod ručně přidávané barvy do černobílé fotografie nebo jiného obrázku (například černobílý film) pro zvýšení jeho realistické podoby. Typicky se používají vodové barvy, oleje a další druhy barev, které se aplikují na povrch pomocí štětce, prsty, tamponem či sprejem.

Frotáž
Frotáž (z francouzského Frotter – třít, drhnout, natírat) je umělecká technika kopírování, resp. přenášení reliéfní struktury na papír. Je možné frotáž udělat třeba tužkou tak, že si pod papír položíte minci a jezdíte přes ni tužkou a vznikne vám frotáž té mince. Tedy papír se položí na motiv a přes papír se jezdí válečkem namočeným v tiskařské barvě.

K

Kvaš
Kvaš je malba na papíře vodovými barvami smíšenými s krycí bělobou a pryskyřičnou, silně lepivou koloidní látkou. V porovnání s vodovými barvami je kvaš hustší a barvy jsou sytější. Tento typ malby se používá nejčastěji na tmavší podklady, které bývají obvykle vlhčené.

Kombinovaná technika
Kombinovaná technika nebo smíšená technika je obecný pojem, který znamená, že obraz či jiné výtvarné dílo bylo zhotoveno s využitím více technik. Například umělec namaloval kontury tuší a dobarvil akvarelovými barvami, nebo použil akrylové i olejové barvy na jeden obraz.

L

Linoryt
Linoryt a linořez jsou grafické techniky tisku z výšky, které nahrazují dřevořez a dřevoryt. Levný, pružný a homogenní materiál má při tisku měkčí okraje linií a umožňuje zhotovení velkých formátů, např. plakátu.

Litý kov
Materiál používaný na tvorbu soch metodou lití do formy. Sochař nejprve vytvoří model sochy, podle které vytvoří formu. Do ní pak metodou lití vyleje specifický kov. Pavel Zouhar například používá litinu- Litina je slitina železa s uhlíkem. Uhlíku obsahuje více než 2,11 %. Při obsazích uhlíku nižších než 2,11 % se hovoří o ocelích. Má vysokou odolnost vůči tlaku a teplotě a zároveň nízkou pružnost.

P

Pasparta
Pasparta je vyříznutý materiál, obvykle karton, do jehož výřezu se vkládá obraz, kresba nebo fotografie. Spolu s obrazem se poté obvykle vloží do rámu a zasklí. Název pochází z francouzského Passe-partout.

Patina
Patina označuje změněný povrch kovových i jiných předmětů, způsobený dlouhodobým vystavením vlivu ovzduší, vody a podobně, a nebo jen dlouhodobým užíváním. Na ozdobných a uměleckých předmětech z mědi, bronzu nebo stříbra se vytváří i uměle tzv. patinováním za použití chemických látek jako např. louhy či kyseliny.

R

Reliéfní tisk
Otisk reliéfu vytvořený na ruční papír specifickou technikou. Olbram Zoubek samotný ruční papír namočil a okry jej položil na cínový reliéf a přes fólii reliéf „vyklepal“ kartáčem do ručního papíru.

S

Serigrafie
Serigrafie je technikou průtisku vytvořený originální grafický list. Tisková forma by měla být vytvořena ručně výtvarníkem přímo na sítu nebo ručně vyřezaná do speciálního materiálu. Pro vytvoření kopírovacích podkladů by se neměly používat fotoreprodukční procesy nebo výstupy z DTP studií. Oskenuji-li si nějaký obrázek ručně namalovaný, vysvítím filmy a vytisknu, tak se jedná o reprodukci a ne o originální grafický list. Rozdíl je zde stejný jako mezi litografií a ofsetem.

Tiskový náklad je omezen na 200 kusů. Toto omezení není dáno, jako například u „suché jehly“ technickými možnostmi tiskové formy, ale dohodou.

Signatura
Jméno, značka, autorské označení uměleckého díla.

T

Tisk z perforovaného plechu
Technika, kterou proslavila Alena Kučerová. Ta pro svá díla používala nejlevnější plech (jiný si nemohla dovolit) a protože po něm rydlo jehly klouzalo a nešlo na něj rýt, začala jej děrovat šídlem. Děrovaný plech poté položila na papír a přetřela jej barvou, která na papír pronikal jen skrz vytvořené dírky. Tak vznikly její unikátní a proslavené obrazy, vyhledávané sběrateli celého světa.

Máte dotaz? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chci vědět o nových dílech jako první