Velká litografie Adolfa Borna

Přidáno: 15. 8. 2021

Dobrý den,

dnes malé historické okénko prostřednictvím díla Adolfa Borna – Dürerova cesta přes Alpy do Benátek

Albrecht Dürer byl německý malíř, grafik a teoretik umění evropského formátu. Na přelomu 15. a 16. století podnikl dvě cesty přes Alpy do Benátek. První byla cestou za nevěstou. Druhou cestu podnikl v roce 1506. V obou případech o jeho putování není mnoho záznamů, byť historičtí badatelé vyvinuli obrovské úsilí aby jeho cesty zmapovali.

K nim se ve svých fantaziích připojil i Adolf Born, který byl Dürerem fascinován zejména pro jeho zásluhy na poli umění a teoretických i praktických znalostí. Albrecht Dürer akvarel a tisk přivedl již v raném stádiu k umělecké a technologické dokonalosti. Jako první v Německu kreslil akty podle živých modelů a jako první podpořil své praktické dílo umělecko-teoretickými pojednáními. Ve srovnání s ním obstojí Leonardo da Vinci – ovšem Dürer své výsledky prezentoval podstatně systematičtěji než Leonardo.

Nevíme ani s kým Dürer cestoval, Adolf Born si k němu na cestu zvolil za společníky Můzu a učence matematiky, kterého představuje nosorožec v taláru.

Celkový rozměr skvostné litografie Dürerova cesta přes Alpy do Benátek je 68 x 78 cm, samotná litografie ve výřezu má rozměr 47 x 57 cm. Vznikla v počtu pouhých 75 ks. Náš list má číslo 56.

Aktuálně máme v galerii TOGA krásnou sbírka díla Adolfa Borna čítající více než 13 děl tohoto oblíbeného autora. Vyberte si to své 🙂

Přejeme Vám krásný den

Vaše galerie TOGA

Další novinky v Galerii TOGA