Dürerova cesta přes Alpy do Benátek

Prodáno

Hledáte vhodné dílo?

Podívejte se na díla, které jsou k prodeji v naši prodejní sbírce.

Fotografie díla

Více o díle

Adolf Born – Dürerova cesta přes Alpy do Benátek

Velká litografie Adolfa Borna Dürerova cesta přes Alpy do Benátek vznikla v počtu pouhých 75 ks. Náš list má číslo 56.

Albrecht Dürer byl německý malíř, grafik a teoretik umění evropského formátu. Na přelomu 15. a 16. století podnikl dvě cesty přes Alpy do Benátek. První byla cestou za nevěstou. Druhou cestu podnikl v roce 1506. V obou případech o jeho putování není mnoho záznamů, byť historičtí badatelé vyvinuli obrovské úsilí aby jeho cesty zmapovali.

K nim se ve svých fantaziích připojil i Adolf Born, který byl Dürerem fascinován zejména pro jeho zásluhy na poli umění a teoretických i praktických znalostí. Albrecht Dürer akvarel a tisk přivedl již v raném stádiu k umělecké a technologické dokonalosti. Jako první v Německu kreslil akty podle živých modelů a jako první podpořil své praktické dílo umělecko-teoretickými pojednáními. Ve srovnání s ním obstojí Leonardo da Vinci – ovšem Dürer své výsledky prezentoval podstatně systematičtěji než Leonardo.

Nevíme ani s kým Dürer cestoval, Adolf Born si k němu na cestu zvolil za společníky Můzu a učence matematiky, kterého představuje nosorožec v taláru.

Celkový rozměr skvostné litografie Dürerova cesta přes Alpy do Benátek je 68 x 78 cm, samotná litografie ve výřezu má rozměr 47 x 57 cm.

Adolf Born litografii Dürerova cesta přes Alpy do Benátek signoval svým podpisem tužkou a označil číslem listu 56/ 75.

Nádherná litografie Dürerova cesta přes Alpy do Benátek je nyní v galerii TOGA připravena k prodeji.

Ukázka děl z prodejní sbírky