Pozdravy od dědečka Adolfa Borna

Přidáno: 10. 3. 2022

Dobrý den,

velká litografie Adolfa Borna Pozdravy od dědečka je z roku 1980. V té době Adolf Born vytvořil cyklus “pozdravů” a “pohlednic” s tématikou Rakousko-Uherského mocnářství. Jeho litografie svým grafickým pojetím a zobrazenými motivy velmi silně připomínají dobové pohlednice okolo roku 1910.

Postavy oblečené v dobových kostýmech jsou zobrazeny i v pózách typických pro danou dobu a pro ni odpovídající styl fotografování, jak můžeme vidět například na postavě vojáka. Zároveň zachycuje i prostopášnost tanečnic a kurtizán. V tomto výjevu lze snadno vidět ducha doby a hlavně okamžiku. Mladý voják chystající se na frontu, posílá svou fotografii domů. V dalším volném čase hledá rozptýlení před válečnou vřavou, která jej čeká na frontě.

Nádherná litografie Pozdravy od dědečka má rozměr 63 x 77 cm. List má číslo 9/70.

Přejeme vám krásný den

Vaše Galerie TOGA 🙂

Další novinky v Galerii TOGA

Adolf Born – PF 2008

21. 9. 2022

Dobrý den, PF2008 s názvem Těžký život šerpů vytvořil Adolf Born v roce 2007. Jedná...

Ruce s ratolestí – Olbram Zoubek

18. 9. 2022

Dobrý den, jeden z nejkrásnějších reliéfních tisků z dílny Olbrama Zoubka, který...

Achilles Olbrama Zoubka

15. 9. 2022

Dobrý den, Tělo Achillovo patří do souboru reliéfů s náměty z řecké...

Exkluzivní Motýl Bohuslava Reyneka

12. 9. 2022

Dobrý den, máme tu čest představit v naší Galerii TOGA dílo uznávaného...