Pozdravy od dědečka

Prodáno

Hledáte vhodné dílo?

Podívejte se na díla, které jsou k prodeji v naši prodejní sbírce.

Fotografie díla

Více o díle

Adolf Born – Pozdravy od dědečka

Velká litografie Adolfa Borna Pozdravy od dědečka je z roku 1980. V té době Adolf Born vytvořil cyklus “pozdravů” a “pohlednic” s tématikou Rakousko-Uherského mocnářství. Jeho litografie svým grafickým pojetím a zobrazenými motivy velmi silně připomínají dobové pohlednice okolo roku 1910.

Postavy oblečené v dobových kostýmech jsou zobrazeny i v pózách typických pro danou dobu a pro ni odpovídající styl fotografování, jak můžeme vidět například na postavě vojáka.

Zároveň zachycuje i prostopášnost tanečnic a kurtizán. V tomto výjevu lze snadno vidět ducha doby a hlavně okamžiku. Mladý voják chystající se na frontu, posílá svou fotografii domů. V dalším volném čase hledá rozptýlení před válečnou vřavou, která jej čeká na frontě.

Nádherná litografie Pozdravy od dědečka patří k velkým litografiím Adolfa Borna. Její rozměr v knihařském rámování z doby vzniku litografie, je 63 x 77 cm. Samotná litografie ve výřezu má rozměr 40 x 57 cm.

Adolf Born litografii signoval svým podpisem tužkou a opatřil ji číslem listu. Litografie Pozdravy od dědečka vznikla v počtu pouhých 70 ks, náš list má číslo 9/70.

Velká barevná litografie Adolfa Borna – Pozdravy od dědečka je nyní v Galerii TOGA připravena k prodeji.

Ukázka děl z prodejní sbírky