Zábranský Vlastimil

(2.9.1936 Vráž u Berouna)

Malíř, grafik, scénograf, kostýmní výtvarník, který tvoří zejména snové obrazy s figurálními motivy. Vystudoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Brně, pedagogickou fakultu, specializace výtvarná výchova.

V oblasti umění je samoukem. Věnuje se převážně malbě, grafice a ilustracím.

Především se věnuje malbě, volné a užité grafice, ilustrační činnosti a scénografii. Mezi jeho nejúspěšnější část tvorby patří karikatury, které dopracovává až do podoby obrazů při využití klasických malířských technik. Jemnost a snovost technického provedení je zpravidla v příkrém rozporu s nekompromisně humorným sdělením.

Od počátku 70. let minulého století úzce spolupracoval jako scénograf na inscenacích s režiséry Divadla pracujících v Gottwaldově /dnes Zlíně/ s Aloisem Hajdou a Zdeňkem Hradilákem. Patří mezi ty výtvarníky, kteří se podíleli svými malbami na filmových klapkách, které následně byly vystaveny a vydraženy při Mezinárodních festivalech filmů pro děti a mládež ve Zlíně.

Počínaje rokem 1970 se stal členem francouzské Société Protectrice de l´Humour.

Je zastoupen ve sbírkách Galerie Hlavního města Prahy, Moravské galerie Brno, Galerie karikatury ve Skopje aj.

Díla od autora

Zábranský Vlastimil

Hezký příklad rasové snášenlivosti

Cena: 76 000 Kč
Zábranský Vlastimil

Česká hlava

Cena: na vyžádání

Jiní autoři

Anderle Jiří

Český akademický malíř a grafik. Uprostřed války mu v roce 1943 zemřel...

Anderle Radek

Vystudoval soukromou mistrovskou školu uměleckého designu v Praze, poté v letech 1995-2011...

Baborák Ivan

Narodil se v roce 1955 v Chrudimi. Do roku 1993 vykonával různá...

Jirků Boris

Malíř, sochař, ilustrátor prof. Boris Jirků se narodil 10.dubna 1955 ve Zlíně....

Born Adolf

Adolf Born byl úspěšný malíř, ilustrátor, animátor, karikaturista a kostýmní výtvarník. Výtvarnou...