Pokračujeme prohlídkou Louvru

Přidáno: 21. 6. 2023

Krásný den všem,


věděli jste, že název města Paříže je odvozen od keltského kmene Parisiů? Paříž dnes patří k nejlidnatějším městům Evropy, s přibližně 2,2 miliony obyvatel.

Paříž je od roku 508 našeho letopočtu hlavním městem francouzských království a republik. Je centrem smyslnosti a romantiky, historie, módy, zábavy a kultury – je domovem nejnavštěvovanějšího muzea na světě. Paříž je domovem Louvru a Louvre je domovem nejvěhlasnějších uměleckých děl…


Naposledy jsme psali o Moně Lise. Mona Lisa je nejslavnějším portrétem na světě a my se naprosto nebojíme s proslulostí tohoto obrazu srovnat Venuši mélskou (francouzsky Venus de Milo). Jedná se o starověkou sochu z období helénismu a jedno z nejznámějších děl starořeckého sochařství.


Venuše Mélská je nejpravděpodobněji zpodobněním řecké bohyně lásky a krásy – Afrodity, avšak někteří učenci tvrdí, že se jedná o bohyni moře – Amfitrítu. Ta je uctívána na ostrově Mélos, kde byla socha objevena a jehož jméno nese. Jisté je, že byla vytvořená v období mezi lety 130 a 100 př. n. l.


Venuše Mélská, za jejíhož autora byl považován Praxiteles, je mramorová socha s esovitým držením těla a obnaženými ňadry, v nadživotní velikosti. Měří 203 cm. Bohužel paže a původní podstavec byly ztraceny po jejím objevení. Ale na lodi, která sochu přivezla, se nacházel také tento ztracený podstavec. Jacques-Louis David, tehdy žijící v Belgii, si tajně opatřil kresbu sochy pro svou inspiraci od syna zaměstnance Louvru. Na nákresu je socha i s podstavcem, na kterém je čitelný nápis označující autora: Alexandros z Antiochie.


Text popisky v muzeu Louvre uvádí: „Afrodita, zvaná Venus de Milo, cca 100 př. n. l., ostrov Mélos, dar markýze de Rivière králi Ludvíku XVIII.“ Tento markýz byl francouzským velvyslancem v Osmanské říši. Od řeckého farmáře byla socha zakoupena francouzským konzulem přímo na ostrově Mélos za směšně nízkou částku 1000 franků.


Oproti všemu nevelkou zajímavostí je také to, že i když socha byla oceněná na vysoké úrovni mnoha umělci a uměleckými kritiky, sám francouzský impresionistický malíř Auguste Renoir sochu příliš neobdivoval a označil ji za “přerostlého četníka”.


Pro nás zosobněním smyslnosti a krásy. Co myslíte Vy?


Sledujte nás pro další překrásné ukázky uměleckých děl z muzea umění Louvre…

Přejeme Vám umělecké zážitky plné radosti

Vaše Galerie TOGA

Další novinky v Galerii TOGA