Mysterium času (varianta s kresbou)

Prodáno

Hledáte vhodné dílo?

Podívejte se na díla, které jsou k prodeji v naši prodejní sbírce.

Fotografie díla

Více o díle

Jiří Anderle – Mysterium času (varianta s kresbou)

Barevný lept Mysterium času (varianta s kresbou) je unikátní autorské dílo, který vznikl pouze v jednom exempláři. Jiří Anderle tento tisk vytvořil v roce 1991 svou typickou technikou leptu, který je poté dokreslen pastelem.

Jde o klasické, snadno rozpoznatelné dílo Jiřího Anderleho. To, co je pro něj v tomto formátu a tématu typické, je vícenásobná dívčí tvář, za kterou do pozadí vytvořil postupnou řadu dalších obličejů téže dívky, které však mění svůj fyzický vzhled s přibývajícími léty. Na tomto leptu však netvoří dominantu, ale naopak je spíše naznačena v pozadí. Dominantou kresby je dokonale provedené lidské oko se slzou. V horní části díla, je Anderleho oblíbený motýl – Babočka admirál.

Adjustace je provedena na plnou velikost papíru, do světle okrové pasparty a dřevěného jemného rámu. Velikost rámu je 46 x 37 cm, lept samotný má rozměr 20,5 x 14 cm.

Jiří Anderle svůj malý barevný lept doplněný kresbou – Mysterium času (varianta s kresbou) signoval dole, označil názvem i číslem listu (v našem případě 1/1).

Unikátní a nádherný malý barevný lept Jiřího Anderleho – Mysterium času (varianta s kresbou), je nyní v galerii TOGA nabízen k prodeji.

Ukázka děl z prodejní sbírky