Prodáno

Hledáte vhodné dílo?

Podívejte se na díla, které jsou k prodeji v naši prodejní sbírce.

Fotografie díla

Více o díle

Olbram Zoubek – Josef

Velký reliéfní tisk Josef vytvořil Olbram Zoubek v roce 1979. Současně s ním, respektive k němu vytvořil i velký reliéfní tisk Putifarka, který máte možnost v naší galerii TOGA také vidět a získat.

Příběh Josef a Putifarky je známý příběh z bible, kdy Josef jako otrok pracoval pro Egypťana Potífara. Protože byl krásné a mužné postavy, žena jeho pána Potífara (Putifarka) po něm zatoužila a lákala ho do svého lože.

Josef odolával, ale Putifarka byla neodbytná. Jednou na něj číhala, uchopila ho za oděv se slovy: “Spi se mnou!” Josef se jí však vytrhl, ale jeho šaty zůstali Putifarce v ruce. Na to pomstychtivá Putifarka začala křičet, že ji Josef chtěl pojmout do lože a jako důraz držela v ruce jeho stržené šaty. Josef byl uvězněn, nicméně vše dobře dopadlo.

Krásný, silný příběh je o ženské vášni i mužské pevné víře a víře v boha, který své věrné ochrání.

Velký reliéfní tisk Josef vznikl v pouhých 12 kusech. Tisk je výjimečně číslován, náš tisk má číslo 1/12!

Tisk je vynikající kvalitě, reliéf je velmi plastický bez známek poškození. Rámován je do úzkého kovového rámu na tmavou paspartu o rozměru 50 x 50 cm. Samotná velikost papírového reliéfu v plné velikosti papíru je 34 x 34,5 cm.

Velký reliéfní tisk Josef je signován podpisem tužkou “Olbram Zoubek” a je určen k prodeji.

Doporučujeme k tomuto tisku koupit i výše zmiňovaný tisk Putifarka. Získáte tak nádherný konvolut s celým příběhem.

Ukázka děl z prodejní sbírky