Veris Jaroslav (Zamazal)

(10.7.1900 Vsetín na Moravě – 1983 Kutná Hora)

Byl žákem pražské Akademie, pod vedením profesorů Preislera, Nechleby a na speciálce profesora Krattnera. Dalšímu studiu se věnoval ve Vídni a v Paříži, kde pracoval v kopírovacích dílnách v Louvru. Podnikal studijní cesty do Itálie, Španělska a Francie.

Jaroslav Veris je znám především svým módním pojetím neoklasicistních portrétů a ženských aktů. Mimo neoklasicismu tvořil také díla realistická, imaginativní i abstraktní a surrealistická. Každé období pak bylo zcela od sebe oddělené nebo nějakým způsobem zkombinované. Nikdy nepřikláněl ke konkrétnímu stylu. Vždy byl spíše neutrální a snažil se v malbě zachytit prvky jak akademické, salónní, tak i moderní, takže vznikala imaginativní, surrealistická nebo abstraktivní díla.

Tvořil obrazy po způsobu starých italských a holandských mistrů, vniká i do způsobu jejich míchání barev a nanášení na plátno, napodobuje i dobovou patinu obrazů.
Odtud přechází k impresionistickému portrétu francouského typu a k novoklasické hladké malbě.

Jeho nejčetnější a nejznámější díla pocházejí z období, kdy se věnoval výhradně neoklasicismu. Což bylo převážně ve 20. a 30. letech 20. století. V jeho tvorbě převládají především akty, ke kterým můžeme nalézt velké sborníky kreseb jako pomocného aparátu pro hotové dílo nebo i jako samostatné plnohodnotné výtvarné dílo.

Díla od autora

Veris Jaroslav (Zamazal)

Kubistická žena

Cena: na vyžádání
Veris Jaroslav (Zamazal)

Dívčí akt ležící

Cena: 15 000 Kč
Veris Jaroslav (Zamazal)

Sedící ženský akt

Cena: 8 000 Kč
Veris Jaroslav (Zamazal)

Akt- dívka s cigaretou

Cena: 8 000 Kč

Jiní autoři

Anderle Jiří

Český akademický malíř a grafik. Uprostřed války mu v roce 1943 zemřel...

Anderle Radek

Vystudoval soukromou mistrovskou školu uměleckého designu v Praze, poté v letech 1995-2011...

Baborák Ivan

Narodil se v roce 1955 v Chrudimi. Do roku 1993 vykonával různá...