Mžyk Josef

(2.2.1944 Vídeň)

Věnuje se malbě, grafice, knižním ilustracím i volné kresbě.

Jeho obrazy na principech pop-artu jsou často zaměřené na ženské a dívčí akty v mnohdy fantaskních kreacích.

Oslovila ho také komiksová tvorba, během které získal Masarykovu cenu za malbu, udělenou Českou akademií věd.

Vystudoval SUPŠ v Uherském Hradišti a AVU v Praze (malbu u prof. V.Tittelbacha a grafiku u L.Čepeláka). V letech 1981 – 1982 studoval na École des Beaux-Arts v Paříži.

Je členem SČUG Hollar a Nového sdružení pražských umělců.

Díla najdeme ve sbírkách NG Praha, GHMP, AJG v Hluboké nad Vltavou, Západočeské galerie v Plzni, Královské akademie krásných umění v Barceloně, NG v Buenos Aires a dalších.

Jeho reprodukce se objevily v časopisech jako Ateliér a Tvorba, ale i ve slavném Playboyi.

Díla od autora

Jiní autoři