Lamr Aleš

(12.6.1943 Olomouc- dosud)

Český malíř, grafik, autor nástěnných maleb a keramických reliéfů, sochař, keramik.

Narozen 12.6. 1943 v Olomouci. V rodině usazené v několika generacích v Litovli, z rodu kamnářů a keramiků, kteří jsou v tomto oboru podnes činní.

V letech 1960 – 64 vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu, oddělení prostorového výtvarnictví v Brně, u prof. J.A. Šálka.

V letech 1964-66 mohl v době vojenské služby pracovat jako výtvarník. Potom byl krátce na Barrandově u filmu jako asistent režie.

Od roku 1968 byl registrován v tehdejším SČVU, nyní v Unii výtvarných umělců jako volný výtvarník.

Významnější cesty do ciziny uskutečnil v letech 1969 do Švédska, 1975 do Francie, 1979 do USA, potom častější cesty po západní Evropě.

Je činný také jako grafik, sochař a keramik a realizoval řadu významných prací v architektuře.

Získal celou řadu ocenění nejen doma, ale i v cizině.

Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách např. Národní galerie Praha, Musée d art moderne, Paris, Muzeum moderního umění, Buenos Aires, National Galery, Washington, Galerie Kuranuki, Osaka.

Díla od autora

Jiní autoři

Anderle Jiří

Český akademický malíř a grafik. Uprostřed války mu v roce 1943 zemřel...

Anderle Radek

Vystudoval soukromou mistrovskou školu uměleckého designu v Praze, poté v letech 1995-2011...

Baborák Ivan

Narodil se v roce 1955 v Chrudimi. Do roku 1993 vykonával různá...