Rapin Jan

(1956, Praha - dosud)

Český malíř Jan Rapin patří mezi uznávané výtvarníky současné umělecké scény. Dokazuje to počet samostatných výstav. Ve své tvorbě navazuje na tradiční hodnoty od gotické duchovnosti přes barokní hru se světlem až po moderní výtvarné proudy. Výrazná stylizace kresby dává pak Rapinovým plátnům nenapodobitelný a zcela osobitý půvab. Obdiv k barokní tvorbě se odráží především v barevné skladbě a kompoziční vyváženosti. 

V jeho tvorbě převažují zejména figurální náměty, inspirované biblickými motivy, mezilidskými vztahy nebo světem Commedie dell´Arte. Zobrazuje nejraději ženy, ale i zátiší, karbaníky a světce. Ve figurální tvorbě zachycuje harmonii a vysoké estetické hodnoty, které už řadu let nalézá v postavě ženy. Jeho dámy v sobě navíc skrývají věčné otázky

Realizoval celkem více jak 130 samostatných výstav, z toho více jak třetinu v zahraničí, jeho obrazy jsou zastoupeny v soukromých i veřejných sbírkách ve více jak 25 státech celého světa. Obdržel mezinárodní uznání na přehlídce akvarelové malby v Římě.

Díla od autora

Jiní autoři

Anderle Jiří

Český akademický malíř a grafik. Uprostřed války mu v roce 1943 zemřel...

Anderle Radek

Vystudoval soukromou mistrovskou školu uměleckého designu v Praze, poté v letech 1995-2011...

Baborák Ivan

Narodil se v roce 1955 v Chrudimi. Do roku 1993 vykonával různá...

Jirků Boris

Malíř, sochař, ilustrátor prof. Boris Jirků se narodil 10.dubna 1955 ve Zlíně....

Born Adolf

Adolf Born byl úspěšný malíř, ilustrátor, animátor, karikaturista a kostýmní výtvarník. Výtvarnou...

Čapková Viera

Slovenská výtvarnice, keramička a restaurátorka obrazů Viera Čapková se věnuje umění od...

Čížková Zuzana

Česká sochařka, malířka a grafička. Studium absolvovala na střední škole kamenické a...