Grus Jaroslav

(13.8.1891 Pardubice – 13.10.1983 Praha)

Jeho tvorba, která je soustředěná především na českou krajinu, charakteristická fauvistickou barevností a dynamickou koncepcí obrazu.Těžištěm jeho tvorby byl venkov, krajina Polabí a podhůří Krkonoš.

Žák prof. H. Schwaigera na AVU v Praze, zakládající člen Skupiny 58, předseda SČVU. Od roku 1918 byl členem SVU Mánes.

Po studiích podnikl cesty do Francie (1925), Itálie (1927) a Španělska (1929) a poučil se z moderní západoevropské malby, rozhodující vliv měla cesta do Francie..

Po krátké epizodě neoklasicismu a sociálního umění dospěl k vlastnímu pojetí fauvistické barevností, kde hlavní roli hrály barevné plochy a linie.

Po válce se jeho metoda podřídila kresebnému základu, nabyla na popisnosti a začala se zajímat o krajinu poznamenanou technickou civilizací (silnice, dráty elektrických vedení, silniční značky apod.)

Roku 1931 vytvořil scénografii Prodané nevěsty.

Po roce 1948 přispěl svou tvorbou ke vzniku socialistickorealistické krajinomalby. Od 50. let se věnoval malbě motivů z průmyslového prostředí (Tovární hala, 1950, Ostravsko, 1961).

Byl nositelem řady vyznamenání. Od 1977 stálá expozice v Galerii J. Gruse v Pardubicích (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 1998, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1998)

Díla od autora

Jiní autoři

Anderle Jiří

Český akademický malíř a grafik. Uprostřed války mu v roce 1943 zemřel...

Anderle Radek

Vystudoval soukromou mistrovskou školu uměleckého designu v Praze, poté v letech 1995-2011...

Baborák Ivan

Narodil se v roce 1955 v Chrudimi. Do roku 1993 vykonával různá...

Jirků Boris

Malíř, sochař, ilustrátor prof. Boris Jirků se narodil 10.dubna 1955 ve Zlíně....

Born Adolf

Adolf Born byl úspěšný malíř, ilustrátor, animátor, karikaturista a kostýmní výtvarník. Výtvarnou...

Čapková Viera

Slovenská výtvarnice, keramička a restaurátorka obrazů Viera Čapková se věnuje umění od...

Čížková Zuzana

Česká sochařka, malířka a grafička. Studium absolvovala na střední škole kamenické a...