Biblický příběh Josef a Putifarka v podání Adolf Borna

Přidáno: 4. 5. 2023

Dobrý den,


představujeme Vám litografické dílo Josef a Putifarka Adolfa Borna. Příběh Josefa a Putifarky je známým příběhem z bible, kdy Josef jako otrok pracoval pro Egypťana Potífara.


Protože byl Josef krásné a mužné postavy, žena jeho pána Potífara (Putifarka) po něm zatoužila a lákala ho do svého lože. Josef odolával ale Putifarka byla vytrvalá a neodbytná. Jednou na něj číhala, uchopila ho za oděv se slovy: “Spi se mnou!”. Josef se jí však vytrhl a jeho šaty zůstaly Putifarce v ruce. Na to pomstychtivá Putifarka začala křičet, že ji Josef chtěl pojmout do lože a jako důkaz držela v ruce jeho stržené šaty. Josef byl uvězněn, nakonec však vše dobře dopadlo.


Adolf Born vytvořil tuto úžasnou litografii Josef a Putifarka v roce 2002. Mimo postavy Josefa a Putifarky na této litografii najdeme motivy odkazující na Egypt. Nesmí chybět pyramida, velbloud, i zobrazení faraona (či sfingy?). Celkový náklad byl pouhých 100 ks, náš list má číslo 57/100.


V tomto díle je Josef zobrazen s hlavou boha Re , potetován symboly, které mají na první pohled připomínat egyptské hieroglyfy ale jsou to symboly fantazie Adolfa Borna.


Litografie Josef a Putifarka je rámována do šedého dřevěného rámu o rozměru 49 x 62 cm. Samotná litografie ve výřezu bílé pasparty má rozměr 36 x 51 cm.


Adolf Born litografii Josef a Putifarka opatřil svým podpisem tužkou a číslem listu.


Krásná litografie Josef a Putifarka je v galerii Toga připravena k prodeji. Neváhejte nás kontaktovat.

Vaše Galerie TOGA

Další novinky v Galerii TOGA